Osaka Univ. Kobayashi Lab.


Home Reasrch Members Publications Facilities Contact Links 0

Members

Professor Yoshihiro Kobayashi kobayashi(at)ap.eng.osaka-u.ac.jp
Assistant Professor Taiki Inoue inoue.taiki(at)ap.eng.osaka-u.ac.jp
Visiting Researcher Ryota Negishi
Secretary Sumiyo Kitamura kobayashi-sec(at)ap.eng.osaka-u.ac.jp
D3 Zizhao Xu
D2 Mengyue Wang
M2 Chikako Ishiguro
M2 Yao Yao
M2 Ichiro Tsusumi
M2 Yuto Nishikawa
M1 Yuanjia Liu
M1 Yungkai Chou
M1 Masakiyo Kato
M1 Yuya Kikudo
B4 Akira Nishio
B4 Manaka Maekawa
B4 Yuna Himura

alumni and alumnae

・Master course

Mar. 2012 Kazuki Kuramoto, Shoji Koriyama, Hiroki Hirano
Mar. 2013 Shogo Agata, Seiji Takasaka, Kazuki Fujimoto
Mar. 2014 Taro Kusumoto, Hiraaki Kokame, Tetsuhiro Murata
Mar. 2015 Haruki Kitakawa, Michihiro Matsuzaki, Ryo Shina
Mar. 2016 Hiroto Kase, Sachiko Tanikawa, Akio Hayashi, Yuji Matsui, Katsuma Yamamoto
Mar. 2017 Takashi Ishida
Mar. 2018 Atsuki Ohata, Hiroki Semba, Ritsu Niimi
Mar. 2019 Keisuke Nakamura, Shingo Nakamura
Mar. 2020 Chaopeng Wei, Shingo Yura, Shaoxian Li

・Undergraduate course

Yoshimasa Iwai, Akihisa Matsuda, Kai Takashima, Yuichi Miyata, Masayuki Nishisaka, Yuya Hikita,
Takuya Nakagiri, Noriaki Okada, Masato Maruoka, Kohhei Kanno, Saika Kenichi Bruno
Ahmad Faiz Ibadurrahman, Yuriko Tadano, Kohei Suzuki

・Secretary

2010 - Mar. 2012 Megumi Kamikawa
2012 - Mar. 2014 Yukari Arai
2014 - Dec. 2016 Kiyoko Uchiyama
2016 - July 2018 Yoko Okamoto
2018 - April 2019 Sayuri Takegawa

・Career after graduation

·NTT West
·Kubota
·Teacher
·JTEC
·JTEKT
·NEC
·JFE steel
·Japan Display
·Sumitomo Electric
·DENSO
·Toshiba
·NICHIA
·Toyota Industries
·NIDEC
·Hitachi Chemical
·Fuji Xerox
·Mitsubishi Mortors
·Mitsubishi Electric
·Osaka Titanium
·GS Yuasa
·Daimler
·Yokogawa Electric
·Osaka Gas Chemicals
·KURABO
·Western DigitalLast update 9 Oct., 2020
Go back to Top Page.